Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest konsultacją z rodzicami dziecka, w skład której wchodzą: wywiad, obserwacja oraz przeprowadzenie specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Celem terapii jest usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Terapia logopedyczna w ACdictum prowadzona jest w formie zabawowej. Nasi specjaliści włączają zajęć do zajęć ruch i stymulację sensoryczną, która sprzyja efektywniejszej stymulacji funkcji mowy. Korzystamy z wielu gier i zabaw logopedycznych, w które wyposażone są nasze gabinety.

W Pracowni Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzimy także:

  • Zintegrowaną terapię logopedyczną z terapią integracji sensorycznej;
  • Zintegrowaną terapię logopedyczną z terapią pedagogiczną;
  • Zintegrowaną terapię logopedyczną z terapią ręki.

Zapraszamy do zapisów i zapoznania się z pełną ofertą naszych zajęć, która znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.