Rozpoznanie ADHD wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu z rodzicami/opiekunami oraz badania dziecka – rozmowy (w przypadku starszych dzieci) lub obserwacji jego zachowania podczas np. wspólnej zabawy (młodsze dzieci). Wskazane jest również badanie psychologiczne, podczas którego ocenia się m.in.: możliwości intelektualne, zdolność do koncentracji, zapamiętywania, kojarzenia, sprawność i koordynację ruchową i inne funkcje.

Konieczne jest uzyskanie informacji o zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka od innych osób, które biorą udział w opiece nad nim: nauczycieli, pedagoga szkolnego, wychowawcy w przedszkolu lub w świetlicy, członków dalszej rodziny.

Rozpoznanie ADHD to długi i złożony proces, który wymaga:

  • Pełnego wywiadu na temat problemu – aby można było mówić o zespole nadpobudliwości, objawy tego zespołu muszą występować u dziecka w sposób stały w szkole, w domu, w trakcie zabaw z rówieśnikami.
  • Pełnego wywiadu rozwojowego i rodzinnego – przeprowadzający rozpoznanie musi mieć pełen obraz sytuacji dziecka, zarówno w zakresie jego psychologicznego rozwoju, jak i jego sytuacji w rodzinie.
  • Rozmowy z dzieckiem – psycholog wykonuje również testy mające na celu ocenę intelektualną pacjenta, zdolność zapamiętywania i koncentracji oraz sprawność i koordynację ruchową.
  • Zebrania informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole
  • Wypełnienie kwestionariusza ADHD-RS
  • Konsultacji lekarskiej – prawidłowe rozpoznanie ADHD wymaga współpracy psychologa, psychiatry i pediatry, a czasem też neurologa dziecięcego.