Zapraszamy serdecznie na wakacyjne turnusy terapeutyczne. Podczas turnusów odbywać się będą zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia wspierające rozwój umiejętności interpersonalnych, zajęcia pedagogiczne, zajęcia koreksyjno-kompensacyjne, zajęcia sesnoplastyczne, zajęcia terapii ręki, bajkoterapia, logorytmika, masaż Shantala i kinesiotaping logopedyczny Ramowy plan dnia oraz inne informacje dostępne są pod numerem 501 200 456 lub pod adresem mailowym; acdictum.gabinet@gmail.comOsoby zainteresowane otrzymają kwestionariusz zgłoszeniowy do wypełnienia. Liczba miejsc ograniczona.Do zobaczenia⛱💙💚💙