Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki.

Terapia zawsze dobierana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia. Są to głównie dzieci:

  • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
  • rozwijające się nieharmonijnie,
  • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
  • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Pełna oferta Pracowni znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.