konsultacja logopedyczna50 min180 zł
diagnoza logopedyczna z opinią2 lub 3 x 45 min*350 zł
terapia logopedyczna indywidualna30 min/ 45 min/60 min80 zł/100 zł/120 zł
pisemna opinia logopedyczna i pedagogiczna100 zł
masaż logopedyczny25 min65 zł
emisja głosu45 min100 zł
dykcja i recytacja45 min100 zł
konsultacja z terapeutą ręki60 min160 zł
terapia ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii45 min100 zł
terapia logopedyczna grupowa45 min cena ustalana indywidualnie
terapia jąkania45 min110 zł
terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii45 min/60 min100 zł/120 zł
zajęcia logorytmiczne45 min100 zł
terapia połykania i nadmiernego ślinienia30 min/45 min80 zł/ 100 zł
terapia karmienia 45 min120 zł
integracja sensoryczna - diagnoza2 x 60 min / 3 x45 min450 zł
integracja sensoryczna - terapia50 min120 zł
integracja sensoryczna konsultacja/obserwacja50 min160 zł
Pacjent/Opiekun jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia według cennika, za cały miesiąc z góry (odpowiednio do liczby zajęć przypadających w miesiącu, zgodnie z ustalonym grafikiem) gotówką u terapeuty lub na konto bankowe gabinetu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Odwołanie wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem 501 200 456 lub pod numerem uzgodnionym z terapeutą, nie mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem zajęć. Odwołane zajęcia są realizowane w innym, ustalonym przez obie strony terminie. Rozwiązanie kontraktu/rezygnacja z terapii następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez wysłanie informacji na adres: acdictum.gabinet@gmail.com.
Faktura za zajęcia wystawiana jest na życzenie Pacjenta, w terminie do pięciu dni od wniesienia opłaty lub zbiorczo, do 5 dnia następnego miesiąca.

nr rachunku: ING 20 1050 1025 1000 0092 6297 9033