konsultacja logopedyczna50/60 min200 zł
konsultacja miofunkcjonalna50/60 min250zł
terapia logopedyczna indywidualna30 min/ 45 min/60 min120 zł/140 zł/170 zł
masaż miofunkcjonalny 30 min120 zł
kinesiotaping logopedyczny15 min80 zł
masaż przed i po zabiegu frenotomii 30 min130 zł
elektrostymulacja30 min100 zł + 45 zł komplet elektrod
terapia połykania i nadmiernego ślinienia30 min/45 min130zł/ 170 zł
terapia karmienia30 min/45 min130 zł/170 zł
konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej/ terapeutą ręki50 min200 zł
terapia ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii/ terapia ręki z elementami integracji sensorycznej45 min/ 60 min140 zł/ 180 zł
terapia jąkania45 min/ 60 min150 zł/180 zł
terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii45 min/60 min130 zł/170 zł
zajęcia logorytmiczne50 min150 zł
integracja sensoryczna - diagnoza 2 lub 3 spotkania po 50 min650 zł
integracja sensoryczna - terapia50 min160 zł
konsultacja logopedyczno - sensoryczna90 min280 zł


fizjoterapia - konsultacja50 min200 zł
fizjoterapia indywidualna30 min/50 min150 zł/180 zł
badanie gotowości szkolnej 90 min350 zł
badanie inteligencji - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 90 min400 zł
kwalifikacja do TUSrozmowa telefoniczna 30 minbezpłatnie
trening umiejętności społecznych60 min100 zł
konsultacja psychologiczna50 min200 zł
psychoterapia dorosłych50 min170 zł
spotkanie z psychologiem, wspierające rodziców (stacjonarne/online)50 min170 zł
terapia psychologiczna (dzieci i młodzież)45 min160 zł
badanie autyzmu z użyciem narzędzia ADOS-22 spotkania po 50 min
cena obejmuje dwa spotkania: badanie oraz do ustalenia indywidualnie
850 zł
badanie autyzmu z użyciem narzędzia ADOS-2 + opinia psychologa, logopedy i terapeuty integracji sensorycznejdo ustalenia indywidualnie1600 zł
zintegrowana terapia integracji sensorycznej
z terapią logopedyczną
50min190 zł
zintegrowana terapia integracji sensorycznej
z terapią ręki
50 min170 zł
zintegrowana terapia integracji sensorycznej z terapią pedagogiczną/terapią dysleksji50 min190 zł
opinia, zaświadczenie150 zł
smyko-multisensoryka60 minkarnet za 4 spotkania 260 zł
pojedyncze zajęcia - 70 zł
Masaż Shantala (masaż dziecięcy) - warsztaty dla rodziców3 spotkania po 90 min500 zł
Masaż Shantala indywidualny30 min150 zł
Powyższy cennik obowiązuje od 01.03.2023 roku. Regulamin: Pacjent/Opiekun jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia, według cennika, za cały miesiąc z góry (odpowiednio do liczby zajęć przypadających w miesiącu, zgodnie z ustalonym grafikiem) gotówką u terapeuty lub na konto bankowe gabinetu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Odwołanie wizyty odbywa się telefonicznie, pod numerem 501 200 456, lub pod numerem uzgodnionym z terapeutą, nie mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem zajęć. Odwołane zajęcia są realizowane w innym, ustalonym przez obie strony terminie. Rozwiązanie kontraktu/rezygnacja z terapii następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez wysłanie informacji na adres: acdictum.gabinet@gmail.com.
Faktura za zajęcia wystawiana jest na życzenie Pacjenta, w terminie do pięciu dni od wniesienia opłaty lub zbiorczo, do 5 dnia następnego miesiąca.
Terapia to stały, nieprzerwany proces, którego sukces zależy od pracy dziecka, terapeuty i współpracy z rodzicami oraz regularnej terapii, minimum raz w tyg. Nieobecność powyżej 2 tygodni może nie zapewnić utrzymania dotychczasowego terminu zajęć.

nr rachunku: ING 20 1050 1025 1000 0092 6297 9033