konsultacja logopedyczna50 min - 60 min200 zł
diagnoza logopedyczna 2 lub 3 x 45 min450 zł
terapia logopedyczna indywidualna30 min/ 45 min/60 min110 zł/130 zł/160 zł
masaż miofukcjonalny/logopedyczny30 min80 zł
emisja głosu45 min140 zł
dykcja i recytacja45 min140 zł
konsultacja z terapeutą ręki50 min200 zł
terapia ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii45 min/ 60 min120 zł/ 150 zł
terapia logopedyczna grupowa60 min180 zł
terapia jąkania45 min140 zł
terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii45 min/60 min120 zł/150 zł
zajęcia logorytmiczne45 min120 zł
terapia połykania i nadmiernego ślinienia30 min/45 min100zł/ 140 zł
terapia karmienia 45 min140 zł
integracja sensoryczna - diagnoza2 lub 3 spotkania 50 min500 zł
650 zł w języku angielskim
integracja sensoryczna - terapia50 min140 zł
190 zł w języku angielskim
integracja sensoryczna konsultacja/obserwacja50 min200 zł
300 zł w języku angielskim

fizjoterapia - konsultacja50 min200 zł
fizjoterapia indywidualna30 min/50 min120 zł/150 zł
integracja sensoryczna i fizjoterapia - konsultacja60 min250 zł
terapia integracji sensorycznej + fizjoterapia60 min180 zł
kwalifikacja do TUSrozmowa telefoniczna 30 min
trening umiejętności społecznych60 min95 zł
drenaż limfatyczny30 min100 zł
masaż klasyczny (leczniczy)30 min/60 min/90 min130 zł/160 zł/220 zł
kinesiotaping logopedyczny80 zł
konsultacja psychologiczna50 min200 zł
spotkanie wspierające rodziców (stacjonarne/online)50 min160 zł
psychoterapia indywidualna50 min170 zł
badanie autyzmu z użyciem narzędzia ADOS-22 spotkania po 50 min
cena obejmuje dwa spotkania: badanie oraz omówienie wyników
W cenę wliczone jest wystawienie opisu wyników badania.
800 zł
1000 zł (z opinią logopedy)
1200 zł ( z opinią logopedy i psychologa)
opinia, zaświadczenie130 zł
elektrostymulacja30 min100 zł + 45 zł komplet elektrod
terapia integracji sensorycznej z terapią pedagogiczną/ lub logopedyczną50min170 zł
Powyższy cennik obowiązuje od 01.09.2021 roku. Regulamin: Pacjent/Opiekun jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia według cennika, za cały miesiąc z góry (odpowiednio do liczby zajęć przypadających w miesiącu, zgodnie z ustalonym grafikiem) gotówką u terapeuty lub na konto bankowe gabinetu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Odwołanie wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem 501 200 456 lub pod numerem uzgodnionym z terapeutą, nie mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem zajęć. Odwołane zajęcia są realizowane w innym, ustalonym przez obie strony terminie. Rozwiązanie kontraktu/rezygnacja z terapii następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez wysłanie informacji na adres: acdictum.gabinet@gmail.com.
Faktura za zajęcia wystawiana jest na życzenie Pacjenta, w terminie do pięciu dni od wniesienia opłaty lub zbiorczo, do 5 dnia następnego miesiąca.
Terapia to stały, nieprzerwany proces, którego sukces zależy od pracy dziecka, terapeuty i współpracy z rodzicami oraz regularnej terapii, minimum raz w tyg. Nieobecność powyżej 2 tygodni może nie zapewnić utrzymania dotychczasowego terminu zajęć.

nr rachunku pracowni: ING 20 1050 1025 1000 0092 6297 9033