konsultacja logopedyczna45 min- 60 min130 zł
diagnoza logopedyczna2x 45 min*160 zł
terapia logopedyczna indywidualna30 min/ 45 min75 zł/95zł
pisemna opinia logopedyczna60 zł
masaż logopedyczny25 min60 zł
emisja głosu45 min95 zł
dykcja i recytacja45 min95 zł
konsultacja z terapeutą ręki60 min130 zł
terapia ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii45 min100 zł
terapia logopedyczna grupowa45 min cena ustalana indywidualnie
terapia jąkania45 min100 zł
terapia dysleksji45 min100 zł
zajęcia logorytmiczne45 min75 zł