LOGOPEDIA/NEUROLOGOPEDIA
konsultacja60 min 220 zł
diagnoza logopedyczna2 spotkania po 50 min
+ pisemna opinia
i omówienie
750 zł
30 min130 zł
terapia logopedyczna45 min160 zł
60 min180 zł
konsultacja miofunkcjonalna50 min250 zł
diagnoza miofunkcjonalna 50 min spotkanie + przygotowanie opisu dla chirurga650 zł
30 min140 zł
terapia miofunkcjonalna45 min180 zł
60 min200 zł
elektrostymulacja30 min160 zł w tym opłata za elektrody
masaż logopedyczny (usprawnienie pracy mięśni)30 min130 zł
masaż przed i po zabiegu przecięcia wędzidełka30 min150 zł
przygotowanie opisu miofunkcjonalnego dla chirurga50 min + zdjęcia i opis400 zł
kinesiotaiping logopedyczny20 min120 zł w tym opłata za taipy
terapia miofunkcjonalna kompleksowa50 min220 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
konsultacja50 min220 zł
diagnoza (w oparciu o standaryzowane testy polskie oraz testy J. Ayres)2 lub 3 spotkania z dzieckiem +
1 z rodzicem + dokument
750 zł
plan domowy przygotowany i wysłany po konsultacji200 zł
terapia50 min180 zł
TERAPIA RĘKI
konsultacja50 min220 zł
terapia50 min170 zł
terapia ręki połączona z terapią integracji sensorycznej50 min200 zł
PSYCHOLOGIA/PSYCHOTERAPIA
DZIECI I MŁODZIEŻ
konsultacja 50 min220 zł
terapia psychologiczna45 min170 zł
obserwacja psychologiczna dziecka w żłobku / przedszkolu/ szkole + przygotowanie dokumentu i podsumowanie z rodzicami120 min550 zł
badanie autyzmu narzędziem ADOS-2 (analiza dokumentacji, spotkanie diagnostyczne, przygotowanie raportu, omówienie wyników)50 min – 60 min + 30 min950 zł
ADI-R zrewidowany wywiad do diagnozy autyzmu + raport + omówienieod 120 min do 360 min1150 zł
badanie ADOS-2 + ADIR (pakiet)1900 zł
badanie inteligencji – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (badania + raport + omówienie)90 min – 120 min750 zł
badanie autyzmu do orzeczenie (logopeda, psycholog, pedagog, diagnoza integracji sensorycznej, badanie ADOS-2, wywiad ADI-R, badanie inteligencji)ustalane indywidualne4000 zł
badanie gotowości szkolnej narzędziem IDS-2 + raport+ omówienie60 min – 120 min750 zł
badanie ADHD narzędziem Conners -3 (badanie + raport + omówienie)ustalane indywidualnie800 zł
DOROŚLI
konsultacja (stacjonarnie lub online)60 min220 zł
psychoterapia (stacjonarnie lub online)50 min190 zł
kolejne spotkanie z psychologiem, wspierające rodziców (stacjonarne/online)50 min190 zł
TUS (TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)
zajęcia grupowe raz w tygodniu60 minpojedyncze zajęcia 100 zł, płatność
z góry za liczbę zajęć przypadających w danym miesiącu
kwalifikacja do zajęć (telefonicznie)30 minbezpłatnie
FIZJOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY
konsultacja50 min220 zł
terapia indywidualna50 min180 zł
trójpłaszczyznowa terapia stóp50 min180 zł
terapia neurotaktylna50 min180 zł
PEDAGOGIKA
konsultacja50 min220 zł
diagnoza wraz z pisemną opinią i omówieniem60 min – 120 min650 zł
wczesna nauka czytania metodą symultaniczo-sekwencyjną45 min170 zł
terapia dysleksji60 min180 zł
terapia dysgrafii 60 min180 zł
SAS – neuroakustyczny trening mózgu
MASAŻ SHANTALA
masaż dziecięcy – warsztaty dla rodziców3 spotkania po 90 min600 zł
masaż indywidualny (dzieci i dorośli)45 min170 zł
masaż antykolkowy 45 min170 zł
KONSULTACJE ZINTEGROWANE (różne obszary)60 min250 zł
TERAPIE ZINTEGROWANE
integracja sensoryczna + terapia logopedyczna60 min200 zł
integracja sensoryczna + terapia psychologiczna60 min200 zł
integracja sensoryczna + terapia pedagogiczna60 min200 zł
integracja sensoryczna + fizjoterapia60 min210 zł
Powyższy cennik obowiązuje od 01.03.2024 roku. Regulamin: Pacjent/Opiekun jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zajęcia, według cennika, za cały miesiąc z góry (odpowiednio do liczby zajęć przypadających w miesiącu, zgodnie z ustalonym grafikiem) gotówką u terapeuty lub na konto bankowe gabinetu, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Odwołanie wizyty odbywa się telefonicznie, pod numerem 501 200 456, lub mailowo: acdictum.biuro@gmail.com lub pod numerem uzgodnionym z terapeutą, nie mniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem zajęć. Odwołane zajęcia są realizowane w innym, ustalonym przez obie strony terminie. Rozwiązanie kontraktu/rezygnacja z terapii następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez wysłanie informacji na adres: acdictum.biuro@gmail.com. Faktura za zajęcia wystawiana jest na życzenie Pacjenta, w terminie do pięciu dni od wniesienia opłaty lub zbiorczo, do 5 dnia następnego miesiąca. Terapia to stały, nieprzerwany proces, którego sukces zależy od pracy dziecka, terapeuty i współpracy z rodzicami oraz regularnej terapii, minimum raz w tygodniu. Nieobecność na terapii powyżej 2 tygodni nie zapewnia utrzymania dotychczasowego terminu zajęć. Warunkiem uczestnictwa w terapii jest podpisanie kontraktu.       
nr rachunku: ING 20 1050 1025 1000 0092 6297 9033