Zintegrowaną terapię integracji sensorycznej z terapią pedagogiczną prowadzi specjalista z dwóch dziedzin: terapii integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej.

Celem zintegrowanej terapii SI z terapią pedagogiczną jest stymulacja sensoryczna dziecka zgodnie z zaleceniami z diagnozy integracji sensorycznej oraz działania terapeutyczne związane z wyrównaniem deficytów w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki.

Pełna oferta ACdictum znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.