Konsultacja neurologopedyczna poprzedzona jest dokładnym wywiadem z rodzicem. Neurologopeda oceni budowę twarzoczaszki oraz aparatu mowy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub wad rozwojowych. Zbadane zostaną także odruchy ssania i połykania. Specjalista zapyta o nawyki dziecka – sposób oddychania (przez nos lub usta), o to, czy chrapie w nocy, czy ma trudności z żuciem lub połykaniem pokarmu, czy się ślini lub czy często ma otwartą buzię. Podczas konsultacji neurologopeda postawi diagnozę i indywidualnie dobierze formę terapii.

Neurologopeda zajmuje się diagnozą:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ORM,
 • dysfagii (zaburzenia przyjmowania i przełykania pokarmów),
 • dyzartrii (zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne) m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • afazji (zaburzenie systemu językowego u osób po udarach, urazach mechanicznych),
 • komunikacji językowej w autyzmie,
 • dzieci z niedokoształceniem mowy na tle chorób genetycznych (np. Zespół Downa),
 • dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • osób dorosłych z chorobami neurologicznymi, np. choroba Parkinsona
 • dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym (np. ciąża zagrożona, niska punktacja w skali APGAR, wylewy śródczaszkowe, zamartwica, niedotlenienie okołoporodowe),
 • dzieci niemówiących (budowanie systemów komunikacji językowej opartych na innej modalności niż mowa),
 • niemowląt (ocena odruchów ze sfery orofacjalnej, usprawnianie w zakresie ssania, poprawa koordynacji oddychania-ssania- połykania – regulowanie napięcia mięśniowego w obszarze ustnotwarzowym).

Więcej informacji dotyczących naszej oferty znajdziecie Państwo w zakładce Cennik i Regulamin.