Przed rozpoczęciem terapii połykania niezbędna jest konsultacja diagnostyczna, którą w naszej Pracowni zajmują się specjaliści logopedii. Terapia zaburzonego połykania wymaga kompleksowego podejścia, obejmuje ściśle zależne i powiązane ze sobą etapy:

  • Uświadomienie dziecku (w dostępny dla niego sposób) znaczenia prawidłowego przebiegu połykania (i oddychania) dla rozwoju narządu żucia i mowy.
  • Kontrola toru oddechowego dziecka.
  • W przypadku zaburzonego toru oddechowego przywracanie prawidłowych wzorców oddechowych.
  • Ćwiczenie pozycji spoczynkowej języka i oddychania nosem (po uprzedniej diagnozie logopedycznej, sprawdzeniu m.in. warunków anatomicznych oraz możliwości uzyskania przez dziecko pionizacji szerokiego języka).
  • Ćwiczenia usprawniające i wzmacniające język oraz mięsień okrężny warg (szczególnie w przypadku hipotonii warg i oddychania ustami).

Jeśli obserwujecie Państwo objawy przetrwałego połykania niemowlęcego u Waszego dziecka, jak najszybciej zgłoście się do logopedy. Konsekwencje bagatelizowania tego zjawiska mogą być bardzo trudne do usunięcia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Pracowni, która znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.