Konsultacje logopedyczne przeznaczone są dla rodziców i polegają na wyjaśnieniu istoty zaburzenia, jakie ma dziecko. Przeprowadzamy je na podstawie badania, które ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Takie postępowanie umożliwia rozpoznanie zaburzenia oraz stworzenie planu terapii.

Objawy ustalamy na podstawie danych z obserwacji i wywiadu, prób oraz testów językowych. 

Powody, dla których należy udać się na konsultacje logopedyczną:

 • dziecko w wieku 6. miesięcy nie gaworzy,
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów,
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń,
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mamababatatadada,
 • między 2. a 3. rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y,
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:
  k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h,
  zamienia g na k, oraz zamiast mówi j
 • między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek:
  l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy.

W ofercie mamy także konsultacje logopedyczno-sensoryczne, które prowadzone są przez specjalistę z dziedziny logopedii oraz integracji sensorycznej. Często zaburzenia w rozwoju mowy są powiązane w występującymi trudnościami sensorycznymi, a jednoczesne podjęcie terapii integracji sensrycznej i terapii logopedycznej daje najszybsze efekty.

Więcej informacji dotyczących naszej oferty znajdziecie Państwo w zakładce Cennik i Regulamin.