Narzędzie ADOS-2 to standaryzowany test psychologiczny umożliwiający zweryfikowanie, czy u dziecka, nastolatka lub dorosłego występują objawy spektrum autyzmu. Badanie można przeprowadzać bez ograniczeń wiekowych u dzieci od 12 miesiąca życia.

Rezultaty badania ADOS-2 to wyniki sporządzone w formie raportu. Stanowią konkretną, zweryfikowaną informację, czy i jakie objawy spektrum autyzmu występują u dziecka oraz czy posiadane umiejętności są zgodne z normami dla danej grupy wiekowej.

Test ten uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń autyzmu oraz kluczowy element „złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.

W przypadku dzieci badanie narzędziem ADOS-2 polega na wspólnej zabawie z wykwalifikowanym diagnostą, w trakcie której można ocenić zdolności nawiązywania przez dziecko interakcji z drugą osobą i inne, istotne aspekty funkcjonowania. W przypadku młodzieży i osób dorosłych to rozmowa na różne tematy, wyszczególnione i opisane w procedurze wykonywania testu ADOS-2.

W naszej Pracowni na badanie autyzmu z użyciem narzędzia ADOS-2 składają się 2 spotkania po 50 min: badanie oraz omówienie wyników. W cenę wliczony jest opis wyników badania (raport).