Logorytmika to metoda wspomagająca zajęcia logopedyczne, polegająca na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. W ACdictum są to zajęcia grupowe dla dzieci od 1 do 3 roku życia, które służą:

 • usprawnianiu aparatu artykulacyjnego i oddechowego,
 • doskonaleniu koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wzbogacaniu zasobu słownictwa,
 • rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia logorytmiczne mają formę zabawy. Ćwiczenia wykonuje się grupowo, ale też indywidualnie, w zależności od potrzeb. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej dziecka.

Rodzaje ćwiczeń, które zawsze występują na zajęciach logorytmicznych to:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia głosowe (wywoływanie, doskonalenie i utrwalanie głosek),
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • śpiew i ruch przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki,
 • gra na instrumentach perkusyjnych.

Pełna oferta zajęć ACdictum znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.