Rozpoczęcie terapii Integracji Sensorycznej (SI) zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza obejmuje 2 spotkania z rodzicami i dzieckiem oraz omówienie wyników.

Z czego składa się diagnoza integracji sensorycznej?

  • Wypełnienie kwestionariusza sensorycznego oraz kwestionariusza wywiadu przez rodziców (przed spotkaniem);
  • Wywiad z rodzicem, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalnym, okołoporodowym i po urodzeniu; czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia;
  • Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich lub Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego;
  • Obserwację dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu;
  • Przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami.

W ACdictum korzystamy zarówno ze znanych specjalistom Testów Południowo-Kalifornijskich, jak i zupełnie nowych Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, stworzonych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Diagnozujemy także dzieci poniżej 4 roku życia dostosowując narzędzia diagnozy do wieku dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Pracowni w zakładce Cennik i Regulamin.