Trudności w zakresie motoryki małej, czyli: problemy z samoobsługą, nieprawidłowy chwyt pisarski, obniżony poziom graficzny pisma mogą mieć swoje przyczyny w nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców sensorycznych: dotykowych, posturalnych czy proprioceptywnych.

W ACdictum prowadzimy zintegrowaną terapię integracji sensorycznej z terapią ręki. Terapeuta integracji sensorycznej na podstawie diagnozy opracowuje plan terapii skoncentrowanej na zmniejszeniu trudności dziecka w obszarze motoryki małej. Zintegrowana terapia integracji sensorycznej z terapią ręki polega na ukierunkowanej stymulacji sensorycznej oraz wykorzystaniu zabaw i ćwiczeń z zakresu terapii ręki.

Szczegółowe informacje o ofercie ACdictum znajdują się w zakładce Cennik i Regulamin.