Konsultacje w gabinecie skierowane są do wszystkich dzieci, których rodzice nie mają pewności czy problem dziecka tkwi w deficytach przetwarzania sensorycznego czy może ma inne źródło. Podczas spotkania terapeuta oceni procesy rozwoju integracji sensorycznej pod kątem zgłaszanego problemu. Dodatkowo zwróci uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. 

Konsultacja polega na:

  • Wypełnieniu kwestionariusza sensorycznego oraz kwestionariusza wywiadu przez rodziców (przed spotkaniem);
  • Przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalnym, okołoporodowym i po urodzeniu; czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia;
  • Przeprowadzeniu niektórych elementów obserwacji klinicznej.

Konsultacja kończy się przekazaniem ustnej informacji zwrotnej rodzicowi, przekazaniem zaleceń i strategii dalszego postępowania. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie diagnozy. Konsultacja integracji sensorycznej kierowana jest również dla dzieci młodszych (0-4).

Pełna oferta Pracowni ACdictum znajduje się w zakładce Cennik i Regulamin.