Badanie gotowości szkolnej ma na celu zweryfikowanie, czy rozwój dziecka 5 lub 6 letniego jest na takim poziomie, że możliwe jest przez nie podjęcie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Na podstawie diagnozy gotowości szkolnej przeprowadzonej przez psychologa dziecięcego lub pedagoga możliwe jest udzielenie rodzicom szczegółowych informacji na temat umiejętności dziecka, obszarów deficytowych oraz mocnych stron funkcjonowania. Wyniki badania gotowości szkolnej pomogą podjąć decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie 0 lub 1 szkoły podstawowej.