Nasz zespół składa się ze specjalistów różnych dziedzin: logopedii/ neurologopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii i psychologii oraz terapii pedagogicznej. Jesteśmy zgranym zespołem, co pozwala nam patrzeć holistycznie na pacjentów i nieść im kompleksową pomoc.

Aneta Ciechańska – dyrektor Pracowni Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ACdictum

założycielka i właścicielka pracowni, filolog polski, pedagog, logopeda, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia), terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji, trener umiejętności społecznych, certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2 oraz narzędzie ADI-R), certyfikowany instruktor masażu Shantala, korektor tekstów, kierownik projektu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, przeprowadza także zabiegi elektrostymulacji obszaru ustno-twarzowego, wykorzystując prądy typu EMS, TENS

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się terapią dzieci i młodzieży. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Pracuję z dziećmi ze spectrum autyzmu, w tym z dziećmi z zespołem Aspergera. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Prowadzę także terapię dysleksji oraz naukę pisania i czytania. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyłam pracując przez 14 lat w dużej międzynarodowej firmie, prowadząc różne projekty z branży telekomunikacyjnej. Prowadziłam również szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie jestem żoną i mama trójki dzieci.

Iga Boruc – kierownik Działu Psychologia

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, pedagog, certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS-2; narzędzie ADI-R), certyfikowany diagnosta poziomu inteligencji – skala Stanford-Binet 5

w ACdictum odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną, za psychoterapię, warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców, za trening umiejętności społecznych, za diagnostykę spektrum autyzmu (narzędzia ADOS-2; ADI-R, Stanford Binet-5), za diagnostykę   gotowości szkolnej (narzędzie IDS – 2), diagnostykę ADHD (narzędzie Conners 3)

Pracuję w nurcie integracyjnym koncentrując się na celu Klienta. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczno-wychowawcze dla rodziców. Służę pomocą w szeroko rozumianych chwilach kryzysu –
w trudnościach z nawiązywaniem bliskich relacji, w trudnościach wychowawczych, wypaleniu zawodowym, braku satysfakcji w związku. Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychologiczne w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jestem również terapeutą w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. Posiadam 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, rodzicami i osobami dorosłymi szukającymi wsparcia. Prowadzę zajęcia z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz konsultacje z rodzicami. Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych i energicznych dzieci.

Maja Malickakierownik Działu Integracja Sensoryczna

nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji sensorycznej I i II stopnia, trener zajęć Smyko-Multisensoryka ®, terapeuta ręki, certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS-2), diagnosta i terapeuta bilateralnej integracji

Już jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego zdobywałam doświadczenie w czasie praktyk w licznych szkołach i przedszkolach. Pracowałam zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z chorobami przewlekłymi. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, certyfikowany kurs terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Centrum Integracji Sensorycznej. Stale rozszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, jak Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia ręki, metoda Marii Montessori, Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz wiele innych. W pracy ważne jest dla mnie podążanie za dzieckiem, jego potrzebami, stworzenie z nim pozytywnej relacji, umacnianiu go w poczuciu własnej wartości. Prywatnie jestem żoną i mamą 5-letniego Witka oraz 2-letniego Tadzia. Jestem miłośniczką literatury dziecięcej.

Paula Szoch – kierownik Działu Logopedia

logopeda, filolog polski, nauczyciel języka polskiego i etyki, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta dysleksji

Wiedzę z zakresu logopedii zdobywałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam także filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem czynnym nauczycielem języka polskiego i etyki. Uczę również języka polskiego jako języka obcego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich: w przedszkolach, szkołach specjalnych oraz szpitalu
w Pruszkowie. Specjalizuję się w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz innymi formami zaburzeń mowy. W pracy terapeutycznej zależy mi na indywidualnym i holistycznym podejściu do pacjenta. Kieruję się zasadą: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Moja pasja do pracy z dziećmi napędza mnie do ciągłego doskonalenia moich umiejętności i poszukiwania innowacyjnych metod terapeutycznych. Prywatnie kochająca żona i mama trójki dzieci oraz pasjonatka literatury.

Anita Zielińska – kierownik Działu Pedagogika

terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS-2), terapeuta ręki, terapeuta dysleksji

Odkąd pamiętam, to zawsze lubiłam spędzać czas z dziećmi, stąd też zdecydowałam się zostać nauczycielką. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w różnego typu placówkach oświatowych, w tym integracyjnych. W pracy z dziećmi zależy mi na tym, aby zdobywały nowe umiejętności, bądź usprawniały już te zdobyte, poprzez zabawę, co jest ich naturalną potrzebą. Równie ważne jest dla mnie indywidualne i holistyczne spojrzenie na rozwój każdego mojego podopiecznego. Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch, pełnych energii chłopców, która lubi spędzać czas wolny aktywnie-najchętniej obcując z przyrodą.

Martyna Guralska – logopeda, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Dominika Lasota – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej, realizowanej na Uniwersytecie Warszawskim, przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na oddziałach neurologicznych i otolaryngologicznych warszawskich szpitali. Specjalizuję się w diagnozie i terapii logopedycznej oraz miofunkcjonalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Sposoby oraz metody pracy dostosowuję do indywidualnych możliwości, potrzeb i poziomu rozwojowego Pacjentów. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach oraz współpracuję z licznymi specjalistami. Uśmiech Pacjenta oraz jego sukcesy są moją największą motywacją. Obecnie jestem studentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS.

Katarzyna Mogilska – logopeda Metody Krakowskiej, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, nauczyciel wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowanym logopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, w swojej pracy łączę różnorodne techniki i metody: masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, elementy emisji głosu w ruchu, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, relaksacyjne oraz wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.Od 15 lat prowadzę diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych, z opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami. Budowanie systemu językowego to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim prawdziwa pasja. Jestem mamą dwóch dwóch synów – studentów.

                                            Agnieszka Masio_Górska – fizjoterapeutka metody NDT-Bobath, diagnostka i terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyłam studia z fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem certyfikowanym terapeutą m.in. metody NDT-Bobath, integracji sensorycznej. Ukończyłam wiele  szkoleń ukierunkowanych na wparcie i terapię dzieci m.in. trójpłaszczyznową terapię stóp, terapię czaszkowo- krzyżową, FITS, PNF, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, metodę Prechtl’a iKids Skills.
W swojej pracy fizjoterapeutycznej łączę i stosuję te metody, które uważam za najskuteczniejsze i przynoszące korzyści pacjentowi. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując i szkoląc się zarówno w kraju, jak i za granicą. Stale poszukuję nowatorskich, a zarazem efektywnych metod  i strategii postępowania  aby wzbogacić warsztat pracy i jak najlepiej pomóc każdemu pacjentowi. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień sensomotoryki, teorii poliwagalnej w pracy z dziećmi i dorosłymi oraz technik samoregulacji.

Izabela Przygoda – fizjoterapeutka, diagnostka i terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka neurotaktylna, instruktor gimnastyki korekcyjnej

Jestem absolwentką studiów magisterskich Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Aktualnie specjalizuję się w fizjoterapii dziecięcej oraz terapii integracji sensorycznej. W swojej pracy przywiązuję dużą uwagę do diagnostyki i wywiadu oraz holistycznie podchodzę do problemów małego pacjenta. Podczas terapii słucham, poszukuję, wnikam i analizuję. Łączę wiele technik i metod terapeutycznych, by jak najskuteczniej i kompleksowo pomagać swoim podopiecznym. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, a uśmiech i radość moich pacjentów jest dla mnie bezcenna. Prowadzę zajęcia z dziećmi od 3 roku życia. Posiadam olbrzymie pokłady cierpliwości i dużą dawkę energii. Staram się, aby każda terapia była „fajną zabawą” i przebiegała w miłej atmosferze. Nieustannie rozwijam się zawodowo oraz podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach oraz szkoleniach rozszerzających.

Oliwia Nitka – psycholog, trener umiejętności społecznych, diagnosta poziomu inteligencji skalą Stanford-Binet 5, diagnosta gotowości szkolnej, diagnosta ADHD narzędziem Conners 3, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam także Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie specjalistyczne z Treningu Umiejętności Społecznych. Posiadam również uprawnienia diagnostyczne do stosowania Skali Inteligencji Stanford- Binet 5 i narzędzia do diagnostyki ADHD – Conners 3. Od początku swojej pracy jestem związana z dziećmi
i młodzieżą. Podczas studiów realizowałam praktyki w szpitalu dziecięcym, w szpitalu neuropsychiatrycznym oraz w gabinecie psychiatrycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolu integracyjnym oraz w domu dziecka. Zajmuję się także poradnictwem dla rodziców. Prowadzę także zajęcia zintegrowane psychologia
z integracją sensoryczną.

Angelika Bąbała – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Ukończyłam edukację wczesnoszkolną z j. angielskim (studia licencjackie), diagnozę i terapię pedagogiczną (studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje jako wychowawca grupy w niepublicznym przedszkolu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do potrzeb dziecka oraz wytworzenie w nim poczucia sukcesu. W czasie zajęć staram się stworzyć pozytywna atmosferę i zbudować relację, co skutecznie prowadzi do osiągnięcia celu terapeutycznego. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

Joanna Podgórska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala i trener zajęć Smyko-Multisensoryka, nauczyciel  przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta „Move to Learn – Ruch dla uczenia się”, instruktor jogi dla dzieci, autorka bloga Sensonauka.pl

Już w trakcie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim zdobywałam doświadczenia zawodowe w przedszkolach i szkołach. Towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju motywowało mnie do ciągłego poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach, dzięki którym jestem coraz lepszym terapeutą i nauczycielem. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej z Diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz Terapii pedagogicznej doskonale przygotowały mnie do pracy terapeutycznej z dzieckiem. W czasie zajęć ważna jest dla mnie pozytywna atmosfera i poczucie sukcesu u każdego dziecka. W wolnych chwilach piszę o edukacji małych dzieci i integracji sensorycznej na blogu Sensonauka.pl. Prywatnie żona i mama kilkumiesięcznej Zuzi.

Katarzyna Przetacznik- Zwolińska – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji

Jako absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego swoje wieloletnie doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z Zespołem Aspergera, autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysleksją, ADHD, FAS. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam umiejętności uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach. Jestem terapeutą integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mamą wesołego ośmiolatka. W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie kompleksowe, indywidualne podejście do jego potrzeb i trudności, nawiązywanie pozytywnych relacji i stwarzanie mu możliwości odniesienia sukcesu. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą 10-letniego Maksa.

Bożena Fontańska – kierownik biura ACdictum – odpowiada za organizację i zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracowni

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Zapewniamy 100 procent skuteczności diagnozy i terapii