Prowadzimy diagnozę i terapię:

– opóźnionego rozwoju mowy

– wad wymowy

– afazji

– jąkania i niepłynności mowy

– miofunkcjonalną

– kinesiotaping

Prowadzimy również terapię osób dorosłych.