Prowadzimy diagnozę i terapię:

– opóźnionego rozwoju mowy

– wad wymowy

– afazji

– jąkania i niepłynności mowy

– miofunkcjonalną

– elektrostymulację

– kinesiotaping

– wczesną interwencja logopedyczną

-terapię karmienia

– opiekę przed i po frenotomii (przecięciu wędzidełka)

Brak opisu.