Prowadzimy również terapię i konsultacje online.

Zajmujemy się:

 • konsultacją logopedycznąprzeznaczoną dla pacjentów, którzy chcą się dowiedzieć, jak wspierać prawidłowy rozwój swojej mowy lub mowy swojego dziecka. Podczas spotkania, na podstawie ogólnej obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami oceniamy, czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych i mowy dziecka jest prawidłowy, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej. Podpowiadamy, jak rozwijać umiejętności komunikacyjne, językowe
  i artykulacyjne,
 • diagnozą logopedyczną – podczas spotkania, na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami oceniamy, czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych i mowy dziecka jest prawidłowy, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej,
 • profilaktyką logopedyczną – udzielamy wskazówek i praktycznych podpowiedzi, dotyczących przygotowania aparatu mowy do mówienia,  obejmujemy pacjenta z trudnościami, wczesnym wspomaganiem logopedycznym, poszerzamy świadomość rodziców,  udzielamy porad w zakresie karmienia niemowląt i doboru akcesoriów do karmienia,
 • terapią logopedyczną – podczas spotkań prowadziy korektę zaburzeń mowy, trening płynności mowy, w przypadku osób jąkających się, przywracaniem mowy w przypadku jej utraty, stymulacją opóźnionego rozwoju mowy,
 • masażem logopedycznym – wspomagamy pracę narządów artykulacyjnych oraz regulujemy napięcie mięśniowe, w celu usprawnienia rozwoju mowy,
 • emisją głosu – podczas zajęć pracujemy nad oddechem, artykulacją
  i dykcją, czyli ogólnie pojętą higieną głosu,

 • terapią pedagogiczną -usprawnieniem procesu czytania i pisania, terapią specyficznych trudności w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią)
 • terapią ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii.

Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe, współpracujemy także
z przedszkolami i szkołami oraz placówkami medycznymi. Prowadzimy również warsztaty i instruktaże dla rodziców i nauczycieli.