Mowa i język […] będą się rozwijały wolniej, jeśli wystąpią nieprawidłowości w dowolnym aspekcie przetwarzania sensorycznego (A. Jean Ayres)

 

 

Zapraszamy na zajęcia do naszej Pracowni. Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom z różnymi trudnościami, w sposób holistyczny. Nasi Pacjenci i ich rozwój są dla nas najważniejsze. Pracujemy zespołowo i oferujemy pomoc z zakresu:
– logopedii/neurologopedii – także zajęcia online i również dla dorosłych
– terapii miofunkcjonalnej
– integracji sensorycznej
– psychologii/ psychoterapii – także online i również dla rodziców
– diagnozy autyzmu (ADOS-2)
– fizjoterapii
– terapii dysleksji/dysgrafii/dysortografii
– terapii ręki
– treningu umiejętności społecznych (TUS)
– nauki czytania i pisania