Mowa i język […] będą się rozwijały wolniej, jeśli wystąpią nieprawidłowości w dowolnym aspekcie przetwarzania sensorycznego (A. Jean Ayres)

Zapraszamy na zajęcia do naszej Pracowni. Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom z różnymi trudnościami, w sposób holistyczny.
Nasi Pacjenci i ich harmonijny rozwój, stanowią dla nas podstawę naszej pracy. Terapia młodego człowieka jest niezwykle ważna. Rozpoczęta wcześniej, często trwa krócej i jest fundamentem dalszego, prawidłowego rozwoju.

Pracują u nas specjaliści wszystkich najważniejszych obszarów terapeutycznych: psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda/neurologopeda/ terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta.

Prowadzimy także badanie spektrum autyzmu, najlepszym na rynku, narzędziem ADOS-2.

Odbywają się u nas zajęcia grupowe dla dzieci: Smyko-Multisensoryka, Logorytmika, Sensoplastyka i Trening Umiejętności Społecznych.

Organizujemy także warsztaty z masażu Shantala dla rodziców, przyszłych rodziców oraz osób opiekujących się małymi dziećmi.

Mieścimy się w czterech lokalizacjach, ale wszystkie znajdują się obok siebie. Zobaczysz je w zakładce Gabinety.