Mowa i język […] będą się rozwijały wolniej, jeśli wystąpią nieprawidłowości w dowolnym aspekcie przetwarzania sensorycznego (A. Jean Ayres)