Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu punktów w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej oraz kości krzyżowej, która ma za zadanie zrównoważyć, zmniejszyć napięcie oraz zmobilizować ciało do regulacji przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Terapia czaszkowo–krzyżowa jest terapią powięzi, za jej sprawą następuje rozluźnienie struktur łączno–tkankowych, których napięcie może powodować kłopoty zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i emocjonalne. Zalecana u dzieci, młodzieży i dorosłych w przypadku m.in:

 • przewlekłych bólów głowy,
 • podatności na stres,
 • zaburzeniach koncentracji,
 • problemach w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego,
 • zgrzytania/zaciskania zębów,
 • wspomaganiu leczenia ortodontycznego,
 • porażeniach nerwów twarzowych,
 • trudnościach natury psychologicznej (nerwica, traumy, depresja),
 • autyzmie,
 • chorobach układu nerwowego (SM, ch.Parkonsona tiki i inn.),
 • zaburzeniach snu.