Nasz zespół składa się ze specjalistów różnych dziedzin: logopedii/ neurologopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii i psychologii oraz terapii pedagogicznej. Jesteśmy zgranym zespołem, co  pozwala nam patrzeć holistycznie na pacjentów i nieść im kompleksową pomoc.

Aneta Ciechańska założycielka pracowni, filolog polski, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia), terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji, trener umiejętności społecznych,  certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2), korektor tekstów, kierownik projektu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci i młodzieży. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Pracuję z dziećmi ze spectrum autyzmu, w tym z dziećmi z zespołem Aspergera. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii  i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Prowadzę także terapię dysleksji oraz naukę pisania i czytania. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyłam pracując przez 14 lat w dużej międzynarodowej firmie, prowadząc różne projekty z branży telekomunikacyjnej. Prowadziłam również szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

Martyna Ludwiniak – logopeda, terapeuta ręki

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Małgorzata Kacperczyk – psycholog, logopeda, terapeuta ręki, instruktor masażu dzieci i osób dorosłych Metodą Shantala

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i ich rodzinami. W swojej pracy staram się poszerzyć perspektywę spojrzenia na dzieci oraz ich problemy. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach, dzięki którym mogę wyjść naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Stosując “naukę poprzez zabawę”, dążę do tego, aby w atmosferze akceptacji i zaufania, praca na zajęciach stała się fascynującą przygodą, w czasie której dziecko może zmierzyć się ze swoimi trudnościami. Pracuje również jako psycholog i logopeda w przedszkolu integracyjnym.

Dorota Archicińska-Powalska – neurologopeda, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta karmienia, trener oddechu, instruktor jogi

MOWA i GŁOS, to jedne z najważniejszych narzędzi, przez które możemy wyrażać siebie. Od lat z wielką pasją wspieram swoich pacjentów na drodze do odnajdywania i odzyskiwania swojego głosu. Specjalizuję się w mioterapii, terapii oddechowej, masażu, uwalnianiu napięć głosu oraz technikach relaksacyjnych. Ukończyłam neurologopedię na UMSC w Lublinie oraz logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, przy współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu placówkach szkolno-wychowawczych, terapeutycznych oraz klinicznych. Szczególnie upodobałam sobie prace z niemowlętami oraz pacjentami klinicznymi, współpracując z zespołem specjalistów w ośrodkach rehabilitacji neurologicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Moje zainteresowanie terapią ruchem zaowocowało ukończeniem studiów Relaksacji i jogi na AWF w Warszawie, na stałe włączając pracę z ciałem w moje zajęcia.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Natalia-768x1024.jpg

Natalia Pastor –  logopeda, pedagog specjalny

Ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie pracuję z dziećmi z spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. Szkolę się i rozszerzam swoją wiedzę, aby skutecznie i szybko osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest uzyskanie normy w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wymowy u moich podopiecznych.  Staram się przygotowywać ciekawe zajęcia, które są dopasowane do potrzeb i możliwości dziecka. W terapii wspieram jego rozwój poprzez zabawę, dzięki czemu każde zajęcia są inne, ciekawe, pełne śmiechu i rozwijające,
a dziecko z radością bierze w nich aktywny udział i szybciej osiąga postępy.

Katarzyna Mędrzak – logopeda, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka logopedii, neurologopedii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS, gdzie kształciłam się pod okiem takich specjalistów jak dr Elżbieta Stecko, dr Anna Prożych, dr Marika Litwin.
Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołem Angelmanna, Zespołem Mikrodelecji 1p36 i innymi wyzwaniami rozwojowymi. W swojej pracy stosuję holistyczne podejście do pacjenta,dopasowując  metody pracy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych – m.in. z zakresu
Metody Krakowskiej: Terapia Neurobiologiczna, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych oraz w szkoleniach dotyczących stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w tym: terapia logopedyczna dziecka z MPDz, integracja odruchów niemowlęcych, kinesiologytaping. Konferencja AAC in Europe, Szkolenie AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.
Aktualnie pracuję jako logopeda w niepublicznej szkole specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam również w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, a także uczestnicząc w turnusach w Domu Terapii dla Dzieci TIWAHE, prowadzonych przez p. Elżbietę Wianecką. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, czas wolny spędzam najchętniej w otoczeniu dzikiej
przyrody.

Monika Rieff-Kosecka – psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, trener umiejętności społecznych, diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2)

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam jako nastolatka od gromady zuchów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to początek drogi do bycia nauczycielem, a w końcu psychologiem. Staram się, aby moje zajęcia były dopasowane do potrzeb moich podopiecznych- uwzględniały ich potrzeby rozwojowe (np. ruchu i zabawy), ciekawość poznawczą, a także pasje i zainteresowania. Wiem, jak ważne dla budowania relacji jest to, żeby dziecko czuło się bezpieczne i ważne dla osoby, z którą pracuje nad pokonywaniem swoich trudności i odnoszeniem kolejnych sukcesów. W mojej pracy niezbędny jest ciągły rozwój i holistyczne podejście do dziecka- dlatego współpracuję z licznymi specjalistami i rozwijam się uczestnicząc w kursach i szkoleniach.  Prowadzę również terapię osób dorosłych/rodziców.

Anna Mamczur – psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych TUS, certyfikowany
diagnosta: zaburzeń ze spektrum autyzmu (narzędzie ADOS-2), poziomu inteligencji
(narzędzie Skala Stanford-Binet 5), dysleksji rozwojowej, ADHD i zaburzeń
współwystępujących.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz placówkach oświatowych, gdzie prowadziłam m.in. poradnictwo rodzinne oraz
realizowałam warsztaty dla dzieci i rodziców. Pracowałam również w organizacjach pozarządowych, w których udzielałam wsparcia osobom zwalnianym z jednostekpenitencjarnych i zakładów poprawczych oraz ich rodzinom. Obecnie pracuję jako psycholog w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej oraz w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, udzielam konsultacji rodzicielskich. Prowadzę zajęcia grupowe metodą TUS. Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną na kierunku psychologia kliniczna i psychoterapia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Nieustannie się dokształcam kończąc liczne kursy i szkolenia.

Angelika Bąbała – nauczyciel edukacji przedszkolnej, certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, terapeuta ręki,  trener umiejętności społecznych

Ukończyłam edukację wczesnoszkolną z j. angielskim (studia licencjackie), diagnozę i terapię pedagogiczną (studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje jako wychowawca grupy w niepublicznym przedszkolu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do potrzeb dziecka oraz wytworzenie w nim poczucia sukcesu. W czasie zajęć staram się stworzyć pozytywna atmosferę i zbudować relację, co skutecznie prowadzi do osiągnięcia celu terapeutycznego. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

Maja Malicka nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji sensorycznej I i II stopnia, trener zajęć Smyko-Multisensoryka ®, terapeuta ręki

Już jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego zdobywałam doświadczenie w czasie praktyk w licznych szkołach i przedszkolach. Pracowałam zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z chorobami przewlekłymi. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, certyfikowany kurs terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Centrum Integracji Sensorycznej. Stale rozszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, jak Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia ręki, metoda Marii Montessori, Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz wiele innych. W pracy ważne jest dla mnie podążanie za dzieckiem, jego potrzebami, stworzenie z nim pozytywnej relacji, umacnianiu go w poczuciu własnej wartości. Prywatnie jestem mamą 5-letniego Witka i 2-letniego Tadzia oraz miłośniczką literatury dziecięcej.

Otwórz zdjęcieKatarzyna Przetacznik- Zwolińska – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej.

Jako absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego swoje  wieloletnie doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach  edukacyjnych: z Zespołem Aspergera, autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysleksją, ADHD, FAS.  Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam umiejętności uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach. Jestem terapeutą  integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mamą wesołego ośmiolatka. W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie kompleksowe, indywidualne   podejście  do jego potrzeb i trudności, nawiązywanie pozytywnych relacji i stwarzanie mu możliwości odniesienia sukcesu.

Anita Zielińska – terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, pedagog specjalny (terapeuta pedagogiczny), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Odkąd pamiętam, to zawsze lubiłam spędzać czas z dziećmi, stąd też zdecydowałam się zostać nauczycielką. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w różnego typu placówkach oświatowych, w tym integracyjnych. W pracy z dziećmi zależy mi na tym, aby zdobywały nowe umiejętności, bądź usprawniały już te zdobyte, poprzez zabawę, co jest ich naturalną potrzebą. Równie ważne jest dla mnie indywidualne i holistyczne spojrzenie na rozwój każdego mojego podopiecznego. Prywatnie jestem mamą dwóch, pełnych energii chłopców, która lubi spędzać czas wolny aktywnie-najchętniej obcując z przyrodą.

Bożena Fontańska – specjalistka do spraw zarządzania relacjami z klientami, kierownik biura projektów
Z wykształcenia marketer, ukończyłam zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Łódzkim.  Z zamiłowania jestem artystką. Zajmuję się rękodziełem oraz interesuję się jogą.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!