Witamy,

Aneta Ciechańska – właściciel, filolog polski, logopeda,  terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, trener TUS.

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej.

Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy
i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają.

Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych TUS.

 

  Martyna Ludwiniak

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna).

Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią.

W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

 

Olga Duszak – Certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Oligofrenopedagog, Logopeda, Pedagog resocjalizacyjny i kryminologiczny, Certyfikowany Terapeuta „Move to Learn – Ruch dla uczenia się”, Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika, specjalizacje: logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, kryminologia. Przez cały okres nauki otrzymywałam stypendium naukowe, które umożliwiło mi dalszy samorozwój i zgłębianie wiedzy. Odbyłam liczne praktyki, szkolenia oraz debaty publiczne. 
 
Jestem nauczycielką, na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Chcąc nadal poszerzać swoją wiedzę uczęszczam na kursy oraz szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych u dzieci. 
 
Jestem osobą kompetentną, rzetelną, kreatywną. Wszelkie pomoce dydaktyczne wykonuję samodzielnie z dostosowaniem, do każdego dziecka. Podczas zajęć najważniejsze jest dobro dziecka – jego bezpieczeństwo, podążanie za nim, nakierowanie, współpraca oraz zaufanie. Przy zachowaniu tej równowagi dziecko nastawione jest na sukces w terapii.


Serdecznie zapraszamy do współpracy!