Aneta Ciechańska – właściciel, filolog polski, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, trener TUS.

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci i młodzieży. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii  i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Prowadzę także terapię dysleksji oraz naukę pisania i czytania. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

  Martyna Ludwiniak – logopeda, terapeuta ręki

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Agnieszka Zielkowska – logopeda, neurologopeda, aktorka

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w WSKIMS im. Jerzego Gedroycia
w Warszawie, na wydziale logopedii i neurolopopedii
Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię  po udarach i wylewach oraz terapię jąkania. Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz  w masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjonalną.

Anna Sochanfizjoterapeuta, masażysta, terapeuta integracji sensorycznej

Przebyłam kilkuletnie praktyki w zakresie fizjoterapii.  Dysponuję szerokim zakresem umiejętności w masażu, fizykoterapii oraz kinezyterapii. Pracuję również w przedszkolu terapeutycznym jako terapeuta integracji sensorycznej i fizjoterapeuta. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi (Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym im. „Dzieci Warszawy”, Centrum Rehabilitacji „Dajemy Zdrowie”, Możesz Więcej. Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym, Klinika Sanobello). Jestem w trakcie kursu: Diagnostyka i terapia skolioz wg Metod FITS. 

Katarzyna Ćwik – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat  II stopnia (PSTIS), socjoterapeuta (ETOH), terapeuta zajęciowy (MSZ).

Ukończyłam szkolenie Mediatora Rodzinnego, kurs Dramy II stopnia, Szkolenie „Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku -12  miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” oraz liczne kursy wzbogacające wiedzę w zakresie terapii integracji sensorycznej.

W tracie studiów pedagogicznych rozpoczęłam pracę w świetlicy terapeutycznej prowadząc zajęcia terapeutyczne
z dziećmi oraz młodzieżą z trudnościami zachowania oraz uczenia się .
Od 2014r pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej.  Pracując w wielu gabinetach, zdobyłam doświadczenie
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, a także z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy
z dziećmi zaczynam od nawiązania relacji,  poznania dziecka, jego rodzica oraz trudności z jaką przychodzi. Ważne jest dla mnie stworzenia klimatu terapeutycznego, który według mnie stanowi podstawę skutecznej i owocnej terapii. Spotkania prowadzę w podążaniu za dzieckiem, z poszanowaniem jego potrzeb. Staram się nie być dyrektywna, gdyż forma radosnej zabawy, jest to podstawowa aktywność zdrowego dziecka.

Olga Duszak certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, oligofrenopedagog, logopeda, pedagog resocjalizacyjny i kryminologiczny, certyfikowany terapeuta „Move to Learn – Ruch dla uczenia się”, Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej

Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika, specjalizacje: logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, kryminologia. Przez cały okres nauki otrzymywałam stypendium naukowe, które umożliwiło mi dalszy samorozwój i zgłębianie wiedzy. Odbyłam liczne praktyki, szkolenia oraz debaty publiczne. Jestem nauczycielką, na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Chcąc nadal poszerzać swoją wiedzę uczęszczam na kursy oraz szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych u dzieci. Jestem osobą kompetentną, rzetelną, kreatywną. Wszelkie pomoce dydaktyczne wykonuję samodzielnie
z dostosowaniem, do każdego dziecka. Podczas zajęć najważniejsze jest dobro dziecka – jego bezpieczeństwo, podążanie za nim, nakierowanie, współpraca oraz zaufanie. Przy zachowaniu tej równowagi dziecko nastawione jest na sukces w terapii.

Bożena Fontańska – kontakt z klientem, sprawy organizacyjne oraz administracyjne.
Z wykształcenia marketer (ukończyłam zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Łódzkim)  z zamiłowania artystka. Aktualnie zajmuję się rękodziełem oraz interesuję się Jogą.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!