Nasz zespół składa się ze specjalistów różnych dziedzin: logopedii/ neurologopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii i psychologii oraz terapii pedagogicznej. Jesteśmy zgranym zespołem, co  pozwala nam patrzeć holistycznie na pacjentów i nieść im kompleksową pomoc.

Aneta Ciechańska założycielka pracowni, filolog polski, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia), terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji, trener umiejętności społecznych,  certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2), certyfikowany instruktor masażu Shantala, korektor tekstów, kierownik projektu, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci i młodzieży. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Pracuję z dziećmi ze spectrum autyzmu, w tym z dziećmi z zespołem Aspergera. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii  i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Prowadzę także terapię dysleksji oraz naukę pisania i czytania. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyłam pracując przez 14 lat w dużej międzynarodowej firmie, prowadząc różne projekty z branży telekomunikacyjnej. Prowadziłam również szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

Martyna Ludwiniak – logopeda, terapeuta ręki

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Małgorzata Kacperczyk – psycholog, logopeda, terapeuta ręki, instruktor masażu dzieci i osób dorosłych Metodą Shantala

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od kilku lat pracuję z dziećmi i ich rodzinami. W swojej pracy staram się poszerzyć perspektywę spojrzenia na dzieci oraz ich problemy. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach, dzięki którym mogę wyjść naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Stosując “naukę poprzez zabawę”, dążę do tego, aby
w atmosferze akceptacji i zaufania, praca na zajęciach stała się fascynującą przygodą, w czasie której dziecko może zmierzyć się ze swoimi trudnościami. Pracuje również jako psycholog i logopeda w przedszkolu integracyjnym.

Katarzyna Mogilska – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikowanym logopedą oraz terapeutą integracji sensorycznej. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, w swojej pracy łączę różnorodne techniki i metody: masaż logopedyczny, elementy logorytmiki, elementy emisji głosu w ruchu, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, relaksacyjne oraz wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.Od 15 lat prowadzę diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych, z opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami. Budowanie systemu językowego to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim prawdziwa pasja.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Natalia-768x1024.jpg

Natalia Pastor –  logopeda, pedagog specjalny

Ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie pracuję z dziećmi z spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. Szkolę się i rozszerzam swoją wiedzę, aby skutecznie i szybko osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest uzyskanie normy w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wymowy u moich podopiecznych.  Staram się przygotowywać ciekawe zajęcia, które są dopasowane do potrzeb i możliwości dziecka. W terapii wspieram jego rozwój poprzez zabawę, dzięki czemu każde zajęcia są inne, ciekawe, pełne śmiechu i rozwijające, a dziecko z radością bierze w nich aktywny udział i szybciej osiąga postępy.

Iga Boruc – psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Pracuję w nurcie integracyjnym koncentrując się na celu Klienta. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczno-wychowawcze dla rodziców. Służę pomocą w szeroko rozumianych chwilach kryzysu –
w trudnościach z nawiązywaniem bliskich relacji, w trudnościach wychowawczych, wypaleniu zawodowym, braku satysfakcji
w związku. Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne certyfikowane przez Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne oraz Psychologiczne w Instytucie Psychologii Zdrowia. Jestem również terapeutą w nurcie Skoncentrowanym na Rozwiązaniach oraz Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. Na co dzień pracuję jako psycholog w szkole podstawowej. Prowadzę zajęcia z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz konsultacje z rodzicami. Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych i energicznych dzieci.

Monika Rieff-Kosecka – psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, trener umiejętności społecznych, diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2)

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam jako nastolatka od gromady zuchów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to początek drogi do bycia nauczycielem, a w końcu psychologiem. Staram się, aby moje zajęcia były dopasowane do potrzeb moich podopiecznych- uwzględniały ich potrzeby rozwojowe (np. ruchu i zabawy), ciekawość poznawczą, a także pasje i zainteresowania. Wiem, jak ważne dla budowania relacji jest to, żeby dziecko czuło się bezpieczne i ważne dla osoby, z którą pracuje nad pokonywaniem swoich trudności i odnoszeniem kolejnych sukcesów. W mojej pracy niezbędny jest ciągły rozwój i holistyczne podejście do dziecka- dlatego współpracuję z licznymi specjalistami i rozwijam się uczestnicząc w kursach i szkoleniach.  Prowadzę również terapię osób dorosłych/rodziców.

Oliwia Nitka – psycholog, trener umiejętności społecznych, diagnosta poziomu inteligencji

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam także Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie specjalistyczne z Treningu Umiejętności Społecznych. Posiadam również uprawnienia diagnostyczne do stosowania Skali Inteligencji Stanford- Binet 5. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej. Od początku swojej pracy jestem związana z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów realizowałam praktyki w szpitalu dziecięcym, w szpitalu neuropsychiatrycznym oraz w gabinecie psychiatrycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, przedszkolu integracyjnym oraz w domu dziecka. Zajmuję się także poradnictwem dla rodziców.

Angelika Bąbała – nauczyciel edukacji przedszkolnej, certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Ukończyłam edukację wczesnoszkolną z j. angielskim (studia licencjackie), diagnozę i terapię pedagogiczną (studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje jako wychowawca grupy w niepublicznym przedszkolu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do potrzeb dziecka oraz wytworzenie w nim poczucia sukcesu. W czasie zajęć staram się stworzyć pozytywna atmosferę i zbudować relację, co skutecznie prowadzi do osiągnięcia celu terapeutycznego. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

Maja Malicka nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta i diagnosta Integracji sensorycznej I i II stopnia, trener zajęć Smyko-Multisensoryka ®, terapeuta ręki

Już jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego zdobywałam doświadczenie w czasie praktyk w licznych szkołach i przedszkolach. Pracowałam zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z chorobami przewlekłymi. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki terapeutycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, certyfikowany kurs terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej I i II stopnia w Centrum Integracji Sensorycznej. Stale rozszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, jak Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia ręki, metoda Marii Montessori, Dziecięca matematyka prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz wiele innych. W pracy ważne jest dla mnie podążanie za dzieckiem, jego potrzebami, stworzenie z nim pozytywnej relacji, umacnianiu go w poczuciu własnej wartości. Prywatnie jestem mamą 5-letniego Witka i 2-letniego Tadzia oraz miłośniczką literatury dziecięcej.

Katarzyna Przetacznik- Zwolińska – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej.

Jako absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego swoje  wieloletnie doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach  edukacyjnych: z Zespołem Aspergera, autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysleksją, ADHD, FAS.  Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam umiejętności uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach. Jestem terapeutą  integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mamą wesołego ośmiolatka. W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie kompleksowe, indywidualne   podejście  do jego potrzeb i trudności, nawiązywanie pozytywnych relacji i stwarzanie mu możliwości odniesienia sukcesu.

Anita Zielińska – terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, pedagog specjalny (terapeuta pedagogiczny), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Odkąd pamiętam, to zawsze lubiłam spędzać czas z dziećmi, stąd też zdecydowałam się zostać nauczycielką. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w różnego typu placówkach oświatowych, w tym integracyjnych. W pracy z dziećmi zależy mi na tym, aby zdobywały nowe umiejętności, bądź usprawniały już te zdobyte, poprzez zabawę, co jest ich naturalną potrzebą. Równie ważne jest dla mnie indywidualne i holistyczne spojrzenie na rozwój każdego mojego podopiecznego. Prywatnie jestem mamą dwóch, pełnych energii chłopców, która lubi spędzać czas wolny aktywnie-najchętniej obcując z przyrodą.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!