Witamy,

Aneta Ciechańska – właściciel, filolog polski, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, trener TUS.

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii
i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS).

 

  Martyna Ludwiniak

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna).

Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią.

W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Lena Sokół

Ukończyłam 5-letnie, magisterskie studia logopedyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Jestem również certyfikowanym terapeutą jąkania i pedagogiem specjalnym. Od kilkunastu lat zajmuję się kształtowaniem prawidłowej mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy i nauczaniem mowy w wypadku jej braku. Jako absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej i jednocześnie terapeuta ręki, zwracam wyjątkową uwagę na aktywizowanie sfery ruchowo-słuchowej dziecka, w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej. Dbam o to, by na każde dziecko patrzeć holistycznie, dlatego stale poszerzam swój warsztat pracy, a metody terapeutyczne dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Agnieszka Zielkowska

logopeda i neurologopeda, aktorka
Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w WSKIMS im.Jerzego Gedroycia w Warszawie, na wydziale logopedii i neurolopopedii
Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię  po udarach i wylewach oraz terapię jąkania. Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjionalną.

Katarzyna Ćwik

Jestem pedagogiem (UKSW), terapeutą integracji sensorycznej certyfikat  II stopnia (PSTIS), socjoterapeutą (ETOH), terapeutą zajęciowym (MSZ). 
Ukończyłam szkolenie Mediatora Rodzinnego, kurs Dramy II stopnia, Szkolenie „Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku -12  miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym” oraz liczne kursy wzbogacające wiedzę w zakresie terapii integracji sensorycznej.

W tracie studiów pedagogicznych rozpoczęłam pracę w świetlicy terapeutycznej prowadząc zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz młodzieżą z trudnościami zachowania oraz uczenia się .
Od 2014r pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej.  Pracując w wielu gabinetach, zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, a także z dziećmi ze spektrum autyzmu.

W pracy z dziećmi zaczynam od nawiązania relacji,  poznania dziecka, jego rodzica oraz trudności z jaką przychodzi. Ważne jest dla mnie stworzenia klimatu terapeutycznego, który według mnie stanowi podstawę skutecznej i owocnej terapii. Spotkania prowadzę w podążaniu za dzieckiem, z poszanowaniem jego potrzeb. Staram się nie być dyrektywna, gdyż forma radosnej zabawy, jest to podstawowa aktywność zdrowego dziecka.

Olga Duszak – Certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Oligofrenopedagog, Logopeda, Pedagog resocjalizacyjny i kryminologiczny, Certyfikowany Terapeuta „Move to Learn – Ruch dla uczenia się”, Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika, specjalizacje: logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, kryminologia. Przez cały okres nauki otrzymywałam stypendium naukowe, które umożliwiło mi dalszy samorozwój i zgłębianie wiedzy. Odbyłam liczne praktyki, szkolenia oraz debaty publiczne. 
 
Jestem nauczycielką, na co dzień pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Chcąc nadal poszerzać swoją wiedzę uczęszczam na kursy oraz szkolenia z zakresu zaburzeń rozwojowych u dzieci. 
 
Jestem osobą kompetentną, rzetelną, kreatywną. Wszelkie pomoce dydaktyczne wykonuję samodzielnie z dostosowaniem, do każdego dziecka. Podczas zajęć najważniejsze jest dobro dziecka – jego bezpieczeństwo, podążanie za nim, nakierowanie, współpraca oraz zaufanie. Przy zachowaniu tej równowagi dziecko nastawione jest na sukces w terapii.


Serdecznie zapraszamy do współpracy!