Nasz zespół składa się ze specjalistów różnych dziedzin: logopedii, neurologopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii i psychologii.
To pozwala nam patrzeć holistycznie na pacjentów i nieść im kompleksową pomoc.

Aneta Ciechańska – założycielka pracowni, filolog polski, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej – w trakcie kursu, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta dysleksji, trener umiejętności społecznych,  certyfikowany diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2), korektor tekstów, kierownik projektu

Jestem absolwentką logopedii na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii polskiej, ze specjalizacją pedagogiczną, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobywałam pod okiem wybitnych logopedów, między innymi dr Elżbiety Stecko, dr Krzysztofa Szamburskiego oraz dr Ewy Jeżewskiej – Krasnodębskiej. Od 2011 roku prowadzę prywatny gabinet, w którym zajmuję się  terapią dzieci i młodzieży. Moją mocną stroną są komunikatywność i kreatywność, a w każde zajęcia wkładam mnóstwo pracy i serca, dlatego też moi pacjenci, chętnie się ze mną spotykają. Pracuję z dziećmi ze spectrum autyzmu, w tym z dziećmi z zespołem Aspergera. Jestem również terapeutą ręki w obszarze dysgrafii  i ryzyka dysgrafii a także trenerem umiejętności społecznych (TUS). Prowadzę także terapię dysleksji oraz naukę pisania i czytania. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyłam pracując przez 14 lat w dużej międzynarodowej firmie, prowadząc różne projekty z branży telekomunikacyjnej. Prowadziłam również szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie żona i mama trójki dzieci.

  Martyna Ludwiniak – logopeda, terapeuta ręki

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

Agnieszka Zielkowska – logopeda, neurologopeda, aktorka

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych w WSKIMS im. Jerzego Gedroycia w Warszawie, na wydziale logopedii i neurolopopedii. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię  po udarach i wylewach oraz terapię jąkania. Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz 
w masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjonalną.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Natalia-768x1024.jpg

Natalia Płotka –  logopeda, pedagog specjalny
Ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Aktualnie pracuję z dziećmi z spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. Szkolę się i rozszerzam swoją wiedzę, aby skutecznie i szybko osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest uzyskanie normy w zakresie umiejętności komunikacyjnych i wymowy u moich podopiecznych.  Staram się przygotowywać ciekawe zajęcia, które są dopasowane do potrzeb i możliwości dziecka. W terapii wspieram jego rozwój poprzez zabawę, dzięki czemu każde zajęcia są inne, ciekawe, pełne śmiechu i rozwijające,
a dziecko z radością bierze w nich aktywny udział i szybciej osiąga postępy.

Monika Rieff-Kosecka psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, trener umiejętności społecznych, diagnosta autyzmu (narzędzie ADOS 2)

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam jako nastolatka od gromady zuchów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to początek drogi do bycia nauczycielem, a w końcu psychologiem. Staram się, aby moje zajęcia były dopasowane do potrzeb moich podopiecznych- uwzględniały ich potrzeby rozwojowe (np. ruchu i zabawy), ciekawość poznawczą, a także pasje i zainteresowania. Wiem, jak ważne dla budowania relacji jest to, żeby dziecko czuło się bezpieczne i ważne dla osoby, z którą pracuje nad pokonywaniem swoich trudności i odnoszeniem kolejnych sukcesów. W mojej pracy niezbędny jest ciągły rozwój i holistyczne podejście do dziecka- dlatego współpracuję z licznymi specjalistami i rozwijam się uczestnicząc w kursach i szkoleniach.  Prowadzę również terapię osób dorosłych/rodziców.

Joanna Podgórska – certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta „Move to Learn – Ruch dla uczenia się”, instruktor jogi dla dzieci, autorka bloga Sensonauka.pl.

Już w trakcie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim zdobywałam doświadczenia zawodowe w przedszkolach i szkołach. Towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju motywowało mnie do ciągłego poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach, dzięki którym jestem coraz lepszym terapeutą i nauczycielem. Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej z diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz terapii pedagogicznej doskonale przygotowały mnie do pracy terapeutycznej z dzieckiem. W czasie zajęć ważna jest dla mnie pozytywna atmosfera i poczucie sukcesu u każdego dziecka. W wolnych chwilach piszę o edukacji małych dzieci i integracji sensorycznej na blogu Sensonauka.pl.

Katarzyna Przetacznik- Zwolińskaterapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej. Jako absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego swoje  wieloletnie doświadczenie zdobywałam pracując
z dziećmi o specjalnych potrzebach  edukacyjnych: z Zespołem Aspergera, autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, dysleksją, ADHD, FAS.  Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam umiejętności uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach. Jestem terapeutą  integracji sensorycznej I i II stopnia, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mamą wesołego ośmiolatka. W pracy z dzieckiem najważniejsze jest dla mnie kompleksowe, indywidualne   podejście  do jego potrzeb i trudności, nawiązywanie pozytywnych relacji i stwarzanie mu możliwości odniesienia sukcesu.

Patryk Bednarski – terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki

Jestem absolwentem terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Pracowałem jako terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA UKSW oraz jako instruktor aktywnej rehabilitacji w Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie.

 

Bożena Fontańska specjalistka do spraw zarządzania relacjami z klientami
Z wykształcenia marketer, ukończyłam zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Łódzkim.  Z zamiłowania jestem artystką. Zajmuję się rękodziełem oraz interesuję się jogą.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!